ΕπικοινωνίαΑρχικήSitemap
Η Πόλη μαςΟ Δήμαρχος Ο Δήμος
Γενικός Γραμματέας
Αντιδήμαρχοι
Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικές Παρατάξεις
Δημοτικές Επιτροπές
Αποφάσεις Οργάνων
Υπηρεσίες
Δημοτικές Επιχειρήσεις
Πολίτης και Δήμος
Υγεία
Εκπαίδευση
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Περιβάλλον
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Μαρίνες
Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Μέριμνα
Πολιτική Προστασία
Διαγωνισμοί Προκηρύξεις
Προσκλήσεις ΟργάνωνΓραφείο τύπουΚΕΠ
Επικοινωνία
 
Δήμος ΓλυφάδαςΠολίτης και ΔήμοςΚέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)


ΚΕΠ Α΄
Διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 62 & Πλαπούτα 59
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9652152, 210 9630677, Φαξ: 210 9652058


Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 8.00 - 20.00 , Τρίτη - Πέμπτη 8.00 - 14.00

 

ΚΕΠ Β΄

Διεύθυνση: Διαδόχου Παύλου 42 (δίπλα στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας)
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132149201-06, Φαξ: 210 9607625

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 8.00 - 14.00, Τρίτη - Πέμπτη 8.00 - 20.00, Σάββατο 8.00 - 14.00


Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες ανα τμήμα:

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

 • Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο.
 • Διαθέτει για τη διευκόλυνσή τους έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3, παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).
 • Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιοδήποτε πρόσφορο από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 • Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους Υπηρεσία με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο. Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από το ΚΕΠ στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή. 

  Επιπλέον:

α)Επικύρωση διοικητικών εγγράφων
β)Θεώρηση Γνήσιου Υπογραφής
γ)Χορήγηση παραβόλων, κινητών επισήμων και υπευθύνων δηλώσεων
δ)Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το σύστημα TAXIS.

 

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

 • Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών που αποστέλλονται από τα ΚΕΠ, η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου.
 • Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες.
 • Παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης για την τήρηση των νομίμων χρονικών προθεσμιών.
 • Παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στα ΚΕΠ της αρχικής υποβολής της αίτησης.
 • Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των αναφερομένων αιτήσεων πολιτών, στατιστικά στοιχεία.
 • Υποδέχεται και διαχειρίζεται  τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.
  
Χρήστης: [Είσοδος]
© 2011 Δήμος Γλυφάδας - Glyfada.gr | Δήλωση Προσωπικού Απορρήτου | Όροι Χρήσης
ο ιστότοπος φιλοξενείται από το σύζευξις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Created by GLOBO Technologies S.A.