ΕπικοινωνίαΑρχικήSitemap
Η Πόλη μαςΟ Δήμαρχος Ο Δήμος
Γενικός Γραμματέας
Αντιδήμαρχοι
Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικές Παρατάξεις
Δημοτικές Επιτροπές
Αποφάσεις Οργάνων
Υπηρεσίες
Δημοτικές Επιχειρήσεις
Πολίτης και Δήμος
Υγεία
Εκπαίδευση
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Περιβάλλον
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Μαρίνες
Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Μέριμνα
Πολιτική Προστασία
Διαγωνισμοί Προκηρύξεις
Προσκλήσεις ΟργάνωνΓραφείο τύπουΚΕΠ
Επικοινωνία
 
Δήμος ΓλυφάδαςΟ ΔήμοςΑποφάσεις ΟργάνωνΑποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής2018
Είδος Απόφασης:
Αρ. Απόφασης:
Ημερομηνία από: έως:
Έτος:
Κείμενο:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 9ης IANOYAΡΙΟΥ 2018
1η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.01.2018]
2η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.01.2018]
3η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.01.2018]
4η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.01.2018]
5η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.01.2018]
6η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.01.2018]
7η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.01.2018]
8η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.01.2018]
9η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.01.2018]
10η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.01.2018]
11η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.01.2018]
12η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.01.2018]
13η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.01.2018]
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 17ης IANOYAΡΙΟΥ 2018
14η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
15η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
16η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
17η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
18η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
19η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
20η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
21η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
22η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
23η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
24η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
25η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
26η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
27η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
28η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
29η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
30η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
31η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
32η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
33η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
34η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
35η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
36η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
37η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
38η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
39η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
40η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
41η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
42η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
43η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
44η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
45η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
46η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [17.01.2018]
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 31ης IANOYAΡΙΟΥ 2018
47η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
48η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 31ης IANOYAΡΙΟΥ 2018
49η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
50η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
51η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
52η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
53η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
54η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
55η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε.ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
56η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
57η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
58η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
59η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
60η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
61η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
62η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
63η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
64η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
65η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
66η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
67η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
68η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
69η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
70η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
71η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
72η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [31.01.2018]
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 7ης ΦΕΒΡOYAΡΙΟΥ 2018
73η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [7.02.2018]
74η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [7.02.2018]
75η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [7.02.2018]
76η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [7.02.2018]
77η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [7.02.2018]
78η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [7.02.2018]
79η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [7.02.2018]
80η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [7.02.2018]
81η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [7.02.2018]
82η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [7.02.2018]
83η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [7.02.2018]
84η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [7.02.2018]
85η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [7.02.2018]
86η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [7.02.2018]
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 14ης ΦΕΒΡOYAΡΙΟΥ 2018
87η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [14.02.2018]
88η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [14.02.2018]
89η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [14.02.2018]
90η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [14.02.2018]
91η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [14.02.2018]
92η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [14.02.2018]
93η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [14.02.2018]
 1  2  3  4  5  6  7  8  9   Επόμενη »
  
Χρήστης: [Είσοδος]
© 2011 Δήμος Γλυφάδας - Glyfada.gr | Δήλωση Προσωπικού Απορρήτου | Όροι Χρήσης
ο ιστότοπος φιλοξενείται από το σύζευξις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Created by GLOBO Technologies S.A.