ΕπικοινωνίαΑρχικήSitemap
Η Πόλη μαςΟ Δήμαρχος Ο Δήμος
Γενικός Γραμματέας
Αντιδήμαρχοι
Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικές Παρατάξεις
Δημοτικές Επιτροπές
Αποφάσεις Οργάνων
Υπηρεσίες
Δημοτικές Επιχειρήσεις
Πολίτης και Δήμος
Υγεία
Εκπαίδευση
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Περιβάλλον
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Μαρίνες
Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Μέριμνα
Πολιτική Προστασία
Διαγωνισμοί Προκηρύξεις
Προσκλήσεις ΟργάνωνΓραφείο τύπουΚΕΠ
Επικοινωνία
 
Δήμος ΓλυφάδαςΟ ΔήμοςΑποφάσεις ΟργάνωνΑποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής2017
Είδος Απόφασης:
Αρ. Απόφασης:
Ημερομηνία από: έως:
Έτος:
Κείμενο:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 17η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
1η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
2η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
3η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
4η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
5η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
6η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
7η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
8η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
9η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
10η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
11η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
12η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
13η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
14η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
15η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
16η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
17η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.1.2017)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 22ας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
18η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
19η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
20η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
21η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
22η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
23η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
24η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
25η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
26η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
27η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
28η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
29η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
30η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
31η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
32η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
33η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
34η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
35η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
36η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
37η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (22.2.2017)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 16η ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
38η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (16.3.2017)
39η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (16.3.2017)
40η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (16.3.2017)
41η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (16.3.2017)
42η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (16.3.2017)
43η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (16.3.2017)
44η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (16.3.2017)
45η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (16.3.2017)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 28η ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
46η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (28.3.2017)
47η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (28.3.2017)
48η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (28.3.2017)
49η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (28.3.2017)
50η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (28.3.2017)
51η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (28.3.2017)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 5η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 2α ΜΑΪΟΥ 2017
52η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (02.5.2017)
53η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (02.5.2017)
54η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (02.5.2017)
55η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (02.5.2017)
56η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (02.5.2017)
57η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (02.5.2017)
58η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (02.5.2017)
59η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (02.5.2017)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 24η ΜΑΪΟΥ 2017
60η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (25.5.2017)
61η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (25.5.2017)
62η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (25.5.2017)
63η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (25.5.2017)
64η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (25.5.2017)
65η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (25.5.2017)
66η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (25.5.2017)
67η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (25.5.2017)
68η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (25.5.2017)
69η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (25.5.2017)
70η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (25.5.2017)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 23η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
71η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (23.8.2017)
  
Χρήστης: [Είσοδος]
© 2011 Δήμος Γλυφάδας - Glyfada.gr | Δήλωση Προσωπικού Απορρήτου | Όροι Χρήσης
ο ιστότοπος φιλοξενείται από το σύζευξις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Created by GLOBO Technologies S.A.