ΕπικοινωνίαΑρχικήSitemap
Η Πόλη μαςΟ Δήμαρχος Ο Δήμος
Γενικός Γραμματέας
Αντιδήμαρχοι
Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικές Παρατάξεις
Δημοτικές Επιτροπές
Αποφάσεις Οργάνων
Υπηρεσίες
Δημοτικές Επιχειρήσεις
Πολίτης και Δήμος
Υγεία
Εκπαίδευση
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Περιβάλλον
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Μαρίνες
Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Μέριμνα
Πολιτική Προστασία
Διαγωνισμοί Προκηρύξεις
Προσκλήσεις ΟργάνωνΓραφείο τύπουΚΕΠ
Επικοινωνία
 
Δήμος ΓλυφάδαςΟ ΔήμοςΑποφάσεις ΟργάνωνΑποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου2017
Είδος Απόφασης:
Αρ. Απόφασης:
Ημερομηνία από: έως:
Έτος:
Κείμενο:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 3ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 3ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (30.01.2017)
2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 3ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(30.01.2017)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
3Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(1.02.2017)
4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02. 2017)
5η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(1.02.2017)
6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
7η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
8η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
9η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
10η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
11η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(1.02.2017)
12η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
13η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
14η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
15η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(1.02.2017)
16η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(1.02.2017)
17η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
18η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
19η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
20η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
21η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ(1.02.2017)
22η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
23η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗς 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
24η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗς 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
25η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
26η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
27η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
28η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
29η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (1.02.2017)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 4ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
30η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 4ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (7.02.2017)
31η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗς 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (7.02.2017)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
32η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
33η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
34η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
35η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
36η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
37η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
38η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
39η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
41η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
42η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
43η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
44η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
45η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
46η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
47η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
48η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
49η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
50η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
51η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
52η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
54η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
55η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
56η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [15.02.2017]
57η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
58η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
59η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
60η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
61η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (15.02.2017)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
62η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (21.02.2017)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
64η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (24.02.2017)
65η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (24.02.2017)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
66η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (01.03.2017)
67η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (01.03.2017)
68η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (01.03.2017)
69η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (01.03.2017)
70η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (01.03.2017)
71η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (01.03.2017)
72η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (01.03.2017)
73η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (01.03.2017)
74η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (01.03.2017)
75η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (01.03.2017)
76η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (01.03.2017)
77η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (01.03.2017)
78η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (01.03.2017)
79η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (01.03.2017)
80η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (01.03.2017)
81η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (01.03.2017)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
82η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (23.03.2017)
83η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (23.03.2017)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 12ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Πρακτικό Σειράς Εκλογής αναπληρωματικών ισοψηφησάντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
84η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (07.04.2017)
 1  2  3  4  5   Επόμενη »
  
Χρήστης: [Είσοδος]
© 2011 Δήμος Γλυφάδας - Glyfada.gr | Δήλωση Προσωπικού Απορρήτου | Όροι Χρήσης
ο ιστότοπος φιλοξενείται από το σύζευξις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Created by GLOBO Technologies S.A.