ΕπικοινωνίαΑρχικήSitemap
Η Πόλη μαςΟ Δήμαρχος Ο Δήμος
Γενικός Γραμματέας
Αντιδήμαρχοι
Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικές Παρατάξεις
Δημοτικές Επιτροπές
Αποφάσεις Οργάνων
Υπηρεσίες
Δημοτικές Επιχειρήσεις
Πολίτης και Δήμος
Υγεία
Εκπαίδευση
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Περιβάλλον
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Μαρίνες
Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Μέριμνα
Πολιτική Προστασία
Διαγωνισμοί Προκηρύξεις
Προσκλήσεις ΟργάνωνΓραφείο τύπουΚΕΠ
Επικοινωνία
 
Δήμος ΓλυφάδαςΟ ΔήμοςΑποφάσεις ΟργάνωνΑποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής2018
Είδος Απόφασης:
Αρ. Απόφασης:
Ημερομηνία από: έως:
Έτος:
Κείμενο:
284η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
285η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
286η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
287η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
288η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
289η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
290η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
291η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
292η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
293η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
294η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
295η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
296η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
297η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
298η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
299η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
300η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
301η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
302η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
303η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
304η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
305η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [18.04.2018]
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 25ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
306η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
307η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
308η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
309η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
310η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
311η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
312η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
313η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
314η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
315η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
316η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
317η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
318η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
319η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
320η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
321η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
322η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
323η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
324η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
325η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
326η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
327η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
328η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
329η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
330η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
331η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
332η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
333η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
334η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
335η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [25.04.2018]
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 3ης ΜΑΪΟΥ 2018
336η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
337η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
338η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
339η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
340η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
341η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
342η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
343η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
344η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
345η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
346η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
347η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
348η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
349η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
350η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
351η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
352η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
353η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
354η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
355η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
356η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
357η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
358η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
359η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
360η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [3.05.2018]
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 9ης ΜΑΪΟΥ 2018
361η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
362η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
363η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
364η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
365η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
366η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
367η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
368η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
369η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
370η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
371η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
372η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
373η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
374η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
375η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
376η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
377η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
378η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
379η ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ [9.05.2018]
« Προηγούμενη   1  2  3  4  5  6  7  8  9   Επόμενη »
  

glyfada.fixmycity.today
Χρήστης: [Είσοδος]
© 2011 Δήμος Γλυφάδας - Glyfada.gr | Δήλωση Προσωπικού Απορρήτου | Όροι Χρήσης
ο ιστότοπος φιλοξενείται από το σύζευξις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Created by GLOBO Technologies S.A.