ΕπικοινωνίαΑρχικήSitemap
Η Πόλη μαςΟ Δήμαρχος Ο Δήμος
Γενικός Γραμματέας
Αντιδήμαρχοι
Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικές Παρατάξεις
Δημοτικές Επιτροπές
Αποφάσεις Οργάνων
Υπηρεσίες
Δημοτικές Επιχειρήσεις
Πολίτης και Δήμος
Υγεία
Εκπαίδευση
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Περιβάλλον
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Μαρίνες
Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Μέριμνα
Πολιτική Προστασία
Διαγωνισμοί Προκηρύξεις
Προσκλήσεις ΟργάνωνΓραφείο τύπουΚΕΠ
Επικοινωνία
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 5  AΠΡΙΛΙΟΥ  2012

 

 

Στη Γλυφάδα σήμερα την  9η Απριλίου  2012  ημέρα Δευτέρα ,  σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 6 του Ν. 3463/06  η υπογεγραμμένη Αμπέρτου Ευγενία τοιχοκόλλησα, στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Κατ/τος, πίνακα στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γλυφάδας της  5ης Απριλίου 2012,  με περίληψη της  αντίστοιχης απόφασης   της Επιτροπής  και συγκεκριμένα: 

 

·         Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κατ/τος ή επιχ/σης «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» σε ισόγειο χώρο, που βρίσκεται στην οδό Κολοκοτρώνη αρ. 35 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ATHENS EYE CAFÉ Ε.Π.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. Ιωάννη ΒΥΘΟΥΛΚΑ του Νικόλαου .

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε ομόφωνα τη χορήγηση (αρ.αποφ. 82/2012)

 

 

 

 

Η τοιχοκόλληση έγινε παρουσία των υπογεγραμμένων μαρτύρων :

1.- Αθανασόπουλος Αριστείδης

2.- Μαγκλής Μιχάλης  

 

                        Τοιχοκόλλησε                                                                Μάρτυρες

 

 

                  Αμπέρτου Ευγενία                             Αθανασόπουλος Αρ.         Μαγκλής Μιχάλης 

PrintEmailBack
  
Χρήστης: [Είσοδος]
© 2011 Δήμος Γλυφάδας - Glyfada.gr | Δήλωση Προσωπικού Απορρήτου | Όροι Χρήσης
ο ιστότοπος φιλοξενείται από το σύζευξις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Created by GLOBO Technologies S.A.