ΕπικοινωνίαΑρχικήSitemap
Η Πόλη μαςΟ Δήμαρχος Ο Δήμος
Γενικός Γραμματέας
Αντιδήμαρχοι
Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικές Παρατάξεις
Δημοτικές Επιτροπές
Αποφάσεις Οργάνων
Υπηρεσίες
Δημοτικές Επιχειρήσεις
Πολίτης και Δήμος
Υγεία
Εκπαίδευση
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Περιβάλλον
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Μαρίνες
Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Μέριμνα
Πολιτική Προστασία
Διαγωνισμοί Προκηρύξεις
Προσκλήσεις ΟργάνωνΓραφείο τύπουΚΕΠ
Επικοινωνία
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Στη Γλυφάδα σήμερα 26η Ιανουαρίου  2012  ημέρα Πέμπτη,  σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 6 του Ν. 3463/06  η υπογεγραμμένη Σκουρλή Αγγελική  τοιχοκόλλησα, στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Κατ/τος, πίνακα στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γλυφάδας της  20ης Ιανουαρίου 2012,  με περίληψη των  αντίστοιχων  αποφάσεων  της Επιτροπής  και συγκεκριμένα: 

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος των ετών 2012-2013-2014», για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «PIZZA HUT» στην οδό Μεταξά αρ. 5 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «FOOD PLUS A.E.B.E.», νόμιμα εκπ/νης  από τον κ. Πέτρο – Ιωάννη – Κων/νο ΣΚΥΛΙΤΖΗ του Γεωργίου

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 1/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος των ετών 2012-2013-2014», για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «KFC» στην οδό Μεταξά αρ. 5 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «FOOD PLUS A.E.B.E.», νόμιμα εκπ/νης  από τον κ. Πέτρο – Ιωάννη – Κων/νο ΣΚΥΛΙΤΖΗ του Γεωργίου

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 2/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος των ετών 2012-2013-2014», για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «PIZZA HUT» στην οδό Λ. Βουλιαγμένης αρ. 85 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «FOOD PLUS A.E.B.E.», νόμιμα εκπ/νης  από τον κ. Εμμανουήλ ΒΑΝΟ του Γεωργίου

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 3/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος», για αόριστο χρονικό διάστημα, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ χωρίς παρασκευαστήριο» με διακριτικό τίτλο «JOY» στην οδό Αγγ. Μεταξά αρ. 48  του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «Π. ΙΣΜΑΗΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», νόμιμα εκπ/νης  από τον κ. Παναγιώτη ΙΣΜΑΗΛΟ του Νικολάου

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 4/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», με διακριτικό τίτλο «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ» σε ισόγειο χώρο, στην οδό Μυστρά 46 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του κ. Κων/νου Παρασκευάκη. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  ομόφωνα  τη χορήγηση (αρ.αποφ 5/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ»,  στην οδό Κολοκοτρώνη 35 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ΑΤΗΕΝS EYE ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.» νόμιμα εκπ/μενη από τον κ. Γεράσιμο ΛΙΒΗΡ – ΡΑΛΛΑΤΟ του Κων/νου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  ομόφωνα  τη χορήγηση (αρ.αποφ 6/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ»,  στη συμβολή των  οδών Πέλλης 21 & Γραβιάς  του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της κ. Παναγιώτης ΡΕΝΙΕΡΗ  του Ειρηνικού . 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  ομόφωνα  τη χορήγηση (αρ.αποφ 7/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΟΥΡ) »,  σε ισόγειο χώρο στην οδό  Γρ.Λαμπράκη 16  του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ – ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. Παναγιώτη  ΚΩΣΤΑΡΕΛΟ – ΚΑΛΟΓΗΡΟ του Αθανάσιου . 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  ομόφωνα  τη χορήγηση (αρ.αποφ 8/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ (ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΟΥΡ) »,  σε ισόγειο χώρο στην οδό  Γρ.Λαμπράκη 21  του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του  κ. Βασίλειο ΧΡΥΣΙΝΗ  του Ευάγγελου . 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  ομόφωνα  τη χορήγηση (αρ.αποφ 9/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση ή ΜΗ προέγκρισης για την ίδρυση κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»,  σε ισόγειο χώρο στην οδό  Κύπρου  65  του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «NEPTUNE Εκμετάλλευση Καφεστιατορίων & Kέντρων Αναψυχής ΕΠΕ» νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ. Στυλιανό Βαφειάδη του Ελισαίου. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  ομόφωνα  τη χορήγηση (αρ.αποφ 10/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος για αόριστο χρονικό διάστημα» , για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο «GOODY´S» στην οδό Κωνσταντινουπόλεως αρ. 1 και Λαζαράκη του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «GOODY´S Α.Ε.», νόμιμα εκπ/νης  από τον κ. Ελευθέριο ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ του Βασίλειου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 11/2011)

Η τοιχοκόλληση έγινε παρουσία των υπογεγραμμένων μαρτύρων :

1.- Αθανασόπουλος Αριστείδης

2.- Μαγκλής Μιχάλης  

                   Τοιχοκόλλησε                                                Μάρτυρες

                Σκουρλή Αγγελική                            Αθανασόπουλος Αρ.         Μαγκλής Μιχάλης 
PrintEmailBack
  
Χρήστης: [Είσοδος]
© 2011 Δήμος Γλυφάδας - Glyfada.gr | Δήλωση Προσωπικού Απορρήτου | Όροι Χρήσης
ο ιστότοπος φιλοξενείται από το σύζευξις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Created by GLOBO Technologies S.A.