ΕπικοινωνίαΑρχικήSitemap
Η Πόλη μαςΟ Δήμαρχος Ο Δήμος
Γενικός Γραμματέας
Αντιδήμαρχοι
Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικές Παρατάξεις
Δημοτικές Επιτροπές
Αποφάσεις Οργάνων
Υπηρεσίες
Δημοτικές Επιχειρήσεις
Πολίτης και Δήμος
Υγεία
Εκπαίδευση
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Περιβάλλον
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Μαρίνες
Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Μέριμνα
Πολιτική Προστασία
Διαγωνισμοί Προκηρύξεις
Προσκλήσεις ΟργάνωνΓραφείο τύπουΚΕΠ
Επικοινωνία
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ  7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2012

Στη Γλυφάδα σήμερα 13η Φεβρουαρίου  2012  ημέρα Δευτέρα,  σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 6 του Ν. 3463/06  η υπογεγραμμένη Σκουρλή Αγγελική  τοιχοκόλλησα, στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Κατ/τος, πίνακα στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Γλυφάδας της  7ης Φεβρουαρίου 2012,  με περίληψη των  αντίστοιχων  αποφάσεων  της Επιτροπής  και συγκεκριμένα: 

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» για αόριστο χρονικό διάστημα, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «RIVA BAR» στην οδό Γιαννιστσοπούλου αρ. 2 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «AQUA SOUTH Ε.Π.Ε.», νόμιμα εκπ/νης  από τον κ. Άνταμ ΑΡΝΟΛΝΤ ΑΣΤΟΣ του Άλεξ.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 12/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2012, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στην οδό Κύπρου αρ. 74 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ΓΚΟΡΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Ε.Π.Ε.», νόμιμα εκπ/νης  από τους κ.κ. Νικόλαο-Ιωάννη ΓΚΟΡΙΤΣΑ του Ευθυμίου και Αναστάσιο ΡΑΧΗΛΗ του Ευαγγέλου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 13/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» για αόριστο χρονικό διάστημα, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στην Πλατεία Νυμφών αρ. 1 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «KNAVE ΓΕΥΜΑΤΑ Ε.Π.Ε», νόμιμα εκπ/νης  από τον κ. Αλέξανδρο ΡΑΣΣΙΑ του Αθανασίου

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 14/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» για αόριστο χρονικό διάστημα, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ με εργαστήριο» στην οδό Ζησιμοπούλου 12 και Αγγ. Μεταξά 30 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ΑΦΟΙ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.», νόμιμα εκπ/νης  από τον κ. Φώτιο ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ του Δημητρίου

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 15/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» για αόριστο χρονικό διάστημα, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ χωρίς παρασκευαστήριο» με διακριτικό τίτλο ΄΄MICRO΄΄ στην οδό Λαοδίκης 33-35 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Α. & Σ. Ο.Ε», νόμιμα εκπ/νης από τον κ. Αθανάσιο ΣΑΡΑΚΗΝΟ του Ιωάννη

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 16/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ή επιχείρησης «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» , σε ισόγειο χώρο στην οδό Ζησιμοπούλου 9 και Μεταξά 24-26 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της κ. Διονυσίας ΣΚΥΛΛΑ του Ιωάννη

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση (αρ.αποφ 17/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ή επιχείρησης «ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ με παρασκευαστήριο – Κ7» , με διακριτικό τίτλο «ΒREAD CAFÉ» σε ισόγειο χώρο , στην οδό Λαοδίκης 33 – 35  του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενης από την κ. Ελένη ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ του Ιωάννη

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση (αρ.αποφ 18/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ή επιχείρησης «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  – με παρασκευαστήριο Κ6» , με διακριτικό τίτλο «ΒREAD CAFÉ» σε ισόγειο χώρο , στην οδό Λαοδίκης 33 – 35  του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» νόμιμα εκπροσωπούμενης από την κ. Ελένη ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ του Ιωάννη

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση (αρ.αποφ 19/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος ή επιχείρησης «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», σε ισόγειο χώρο στην οδό Γ. Γεννηματά αρ. 94 και Δελφών αρ. 144 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του κ. Παναγιώτη ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ του Περικλή.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε ομόφωνα την προέγκριση (αρ.αποφ 20/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος για αόριστο χρονικό διάστημα» , για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο «FRIDAYS» στην οδό Γρ. Λαμπράκη και Λαζαράκη 43 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ΦΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.», νόμιμα εκπ/νης  από τον κ. Νικόλαο ΝΕΓΚΑ του Ιωάννη.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 21/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος για αόριστο χρονικό διάστημα» , για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ- (χωρίς παρασκευαστήριο» με διακριτικό τίτλο «STARBUCKS» στην οδό Λαζαράκη 13 και Γ. Κονδύλη 1 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ Α.Ε.Ε.», νόμιμα εκπ/νης  από τον κ. Γεώργιο ΧΑΤΧΟΒΟΥΛΟ του Δημητρίου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 22/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος για αόριστο χρονικό διάστημα» , για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ- (χωρίς παρασκευαστήριο)» με διακριτικό τίτλο «STARBUCKS» στην οδό Γούναρη 39 και Αθανάτου 1 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ Α.Ε.Ε.», νόμιμα εκπ/νης  από τον κ. Γεώργιο Χατζόβουλο του Δημητρίου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 23/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος για αόριστο χρονικό διάστημα» , για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ- (χωρίς παρασκευαστήριο)» με διακριτικό τίτλο «STARBUCKS» στην οδό Γρ. Λαμπράκη και Λαζαράκη 41 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ Α.Ε.Ε.», νόμιμα εκπ/νης  από τον κ. Γεώργιο Χατζόβουλο του Δημητρίου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 24/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος για αόριστο χρονικό διάστημα» , για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ- (χωρίς παρασκευαστήριο)» με διακριτικό τίτλο «STARBUCKS» στην οδό Κύπρου 55 και Γαννιτσοπούλου του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕ Α.Ε.Ε.», νόμιμα εκπ/νης  από τον κ. Γεώργιο Χατζόβουλο του Δημητρίου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 25/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος για αόριστο χρονικό διάστημα» , για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SOKO CAFE» στην οδό Α. Παπανδρέου 160 και Θήρας 28 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου ΣΠΑΝΟΥ του Αθανασίου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 26/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος για αόριστο χρονικό διάστημα» , για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ» εντός οτυ ξενοδοχείου ΄΄ΟΑΣΙΣ΄΄ στην οδό Λ. Ποσειδώνος αρ. 27 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ξ.Τ.Ε.Ε.», νόμιμα εκπ/νης  από τον κ. Γεώργιο ΣΠΑΘΗ του Νικολάου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 27/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος ή μιας κιθάρας και ενός πιάνου χωρίς ενισχυτή ήχου για αόριστο χρονικό διάστημα» , για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΜΠΑΡ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» με διακριτικό τίτλο «BOURBON» στην οδό Δασκαρόλη 67 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «Δ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ- Χ. ΘΕΜΕΛΗΣ Ο.Ε.», νόμιμα εκπ/νης  από τον κ. Δημήτριο ΠΑΣΧΑΛΗ του Ανδρέα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 28/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος για αόριστο χρονικό διάστημα» , για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΥΛΙΚΕΙΟ για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των επισκεπτών των γραφείων και καταστημάτων του κτιρίου» με διακριτικό τίτλο «TAXIS CAFE» στην οδό Γούναρη 227 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας της «K. ΕΚΕΝ & ΣΙΑ Ε.Ε.», νόμιμα εκπ/νης  από τον κ. Κυριάκο ΕΚΕΝ του Μπόρις.

    Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 29/2012)

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση (ανανέωση) άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «Στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος» έτους 2012, για το κατάστημα ή επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο «RAZGUILIAY» στην οδό Αγ. Ιωάννου αρ. 7 του Δήμου μας, ιδιοκτησίας του κ. Λούη ΓΙΑΒΑΣΗ του Μιχαήλ.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ενέκρινε  κατά πλειοψηφία  τη χορήγηση (αρ.αποφ 30/2012)

Η τοιχοκόλληση έγινε παρουσία των υπογεγραμμένων μαρτύρων :

1.- Αθανασόπουλος Αριστείδης

2.- Μαγκλής Μιχάλης  

                   Τοιχοκόλλησε                                                Μάρτυρες

                Σκουρλή Αγγελική                            Αθανασόπουλος Αρ.         Μαγκλής Μιχάλης 

 

PrintEmailBack
  
Χρήστης: [Είσοδος]
© 2011 Δήμος Γλυφάδας - Glyfada.gr | Δήλωση Προσωπικού Απορρήτου | Όροι Χρήσης
ο ιστότοπος φιλοξενείται από το σύζευξις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Created by GLOBO Technologies S.A.