ΕπικοινωνίαΑρχικήSitemap
Η Πόλη μαςΟ Δήμαρχος Ο Δήμος
Γενικός Γραμματέας
Αντιδήμαρχοι
Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικές Παρατάξεις
Δημοτικές Επιτροπές
Αποφάσεις Οργάνων
Υπηρεσίες
Δημοτικές Επιχειρήσεις
Πολίτης και Δήμος
Υγεία
Εκπαίδευση
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Περιβάλλον
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Μαρίνες
Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Μέριμνα
Πολιτική Προστασία
Διαγωνισμοί Προκηρύξεις
Προσκλήσεις ΟργάνωνΓραφείο τύπουΚΕΠ
Επικοινωνία
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 Μαρτίου  2012

Στη Γλυφάδα σήμερα  15η   Μαρτίου   2012  ημέρα Πέμπτη,  σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 6 του Ν. 3463/06  η υπογεγραμμένη Σκουρλή Αγγελική  τοιχοκόλλησα, στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Κατ/τος, πίνακα στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 7η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γλυφάδας της 2 Μαρτίου  2012,  με περίληψη των  αντίστοιχων  αποφάσεων  της Επιτροπής  και συγκεκριμένα: 

  1. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής  για την πληρωμή προκαταβολής  στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών των κρατήσεων υπέρ τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3919/2011, λόγω παράστασης του δικηγόρου Αλέξανδρου Χολέβα κατά την υπογραφή συμβολαίου αγοράς ακινήτου- οικοπέδου στο Ο.Τ. 464 (στη θέση Καρβελάς) για λογαριασμό του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα  την έκδοση εντάλματος (αρ. αποφ. 75/2012)

  1. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής  για την πληρωμή προκαταβολής  στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών των κρατήσεων υπέρ τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3919/2011, λόγω παράστασης του δικηγόρου Αναστάσιου Θωμαϊδη κατά την υπογραφή συμβολαίου αγοράς ακινήτου- οικοπέδου στο Ο.Τ.  477 (στη θέση Καρβελάς) για λογαριασμό του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα  την έκδοση εντάλματος (αρ. αποφ. 76/2012)

  1. Ανάθεση στη συμβολαιογράφο κ. Κατερίνα Γλέζου να παραστεί κατά τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου- οικοπέδου στο Ο.Τ.  464 (στη θέση Καρβελάς) για λογαριασμό του Δήμου έναντι της νόμιμης αμοιβής.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα  την ανάθεση (αρ. αποφ. 77/2012)

  1. Ανάθεση στη συμβολαιογράφο κ. Κατερίνα Γλέζου να παραστεί κατά τη σύνταξη συμβολαίου αγοράς ακινήτου- οικοπέδου στο Ο.Τ.  477 (στη θέση Καρβελάς) για λογαριασμό του Δήμου έναντι της νόμιμης αμοιβής.

    Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα  την ανάθεση (αρ. αποφ. 78/2012)

Η τοιχοκόλληση έγινε παρουσία των υπογεγραμμένων μαρτύρων :

1.- Αθανασόπουλος Αριστείδης

2.- Μαγκλής Μιχάλης  

                   Τοιχοκόλλησε                                                Μάρτυρες

                  Σκουρλή Αγγελική                          Αθανασόπουλος Αρ.         Μαγκλής Μιχάλης 

                                                                  

PrintEmailBack
  
Χρήστης: [Είσοδος]
© 2011 Δήμος Γλυφάδας - Glyfada.gr | Δήλωση Προσωπικού Απορρήτου | Όροι Χρήσης
ο ιστότοπος φιλοξενείται από το σύζευξις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Created by GLOBO Technologies S.A.