ΕπικοινωνίαΑρχικήSitemap
Η Πόλη μαςΟ Δήμαρχος Ο Δήμος
Γενικός Γραμματέας
Αντιδήμαρχοι
Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικές Παρατάξεις
Δημοτικές Επιτροπές
Αποφάσεις Οργάνων
Υπηρεσίες
Δημοτικές Επιχειρήσεις
Πολίτης και Δήμος
Υγεία
Εκπαίδευση
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Περιβάλλον
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Μαρίνες
Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Μέριμνα
Πολιτική Προστασία
Διαγωνισμοί Προκηρύξεις
Προσκλήσεις ΟργάνωνΓραφείο τύπουΚΕΠ
Επικοινωνία
 
Δήμος ΓλυφάδαςΟ ΔήμοςΑποφάσεις ΟργάνωνΑποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής2012
Είδος Απόφασης:
Αρ. Απόφασης:
Ημερομηνία από: έως:
Έτος:
Κείμενο:
92η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.4.2012)
93η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.4.2012)
94η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.4.2012)
95η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.4.2012)
96η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.4.2012)
97η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.4.2012)
98η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.4.2012)
99η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.4.2012)
100η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.4.2012)
101η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.4.2012)
102η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.4.2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΜΑΪΟΥ 2012
103η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
104η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
105η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
106η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
107η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
108η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
109η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
110η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
111η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
112η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
113η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
114η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
115η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
116η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
117η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
118η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
119η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
120η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
121η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
122η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2.5.2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΪΟΥ 2012
123η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
124η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
125η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
126η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
127η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
128η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
129η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
130η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
131η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
132η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
133η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
134η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
135η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
136η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
138η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
139η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
140η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
141η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
142η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΕΝΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
143η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11.5.2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
144η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
145η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
146η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
147η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
148η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
149η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
150η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
151η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
152η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
153η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
154η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
155η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
156η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
157η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
158η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
159η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
160η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
161η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
162η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
164η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
165η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.6.2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
166η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.7.2012)
167η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.7.2012)
168η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.7.2012)
169η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.7.2012)
170η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.7.2012)
171η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.7.2012)
172η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.7.2012)
173η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.7.2012)
174η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.7.2012)
175η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.7.2012)
176η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.7.2012)
177η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.7.2012)
178η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.7.2012)
179η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.7.2012)
180η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.7.2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012
181η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.7.2012)
182η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.7.2012)
183η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.7.2012)
184η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.7.2012)
185η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.7.2012)
186η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.7.2012)
187η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.7.2012)
« Προηγούμενη   1  2  3  4   Επόμενη »
  
Χρήστης: [Είσοδος]
© 2011 Δήμος Γλυφάδας - Glyfada.gr | Δήλωση Προσωπικού Απορρήτου | Όροι Χρήσης
ο ιστότοπος φιλοξενείται από το σύζευξις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Created by GLOBO Technologies S.A.