ΕπικοινωνίαΑρχικήSitemap
Η Πόλη μαςΟ Δήμαρχος Ο Δήμος
Γενικός Γραμματέας
Αντιδήμαρχοι
Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικές Παρατάξεις
Δημοτικές Επιτροπές
Αποφάσεις Οργάνων
Υπηρεσίες
Δημοτικές Επιχειρήσεις
Πολίτης και Δήμος
Υγεία
Εκπαίδευση
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Περιβάλλον
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Μαρίνες
Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Μέριμνα
Πολιτική Προστασία
Διαγωνισμοί Προκηρύξεις
Προσκλήσεις ΟργάνωνΓραφείο τύπουΚΕΠ
Επικοινωνία
 
Δήμος ΓλυφάδαςΟ ΔήμοςΑποφάσεις ΟργάνωνΑποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής2012
Είδος Απόφασης:
Αρ. Απόφασης:
Ημερομηνία από: έως:
Έτος:
Κείμενο:
188η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.7.2012)
189η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.7.2012)
190η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.7.2012)
191η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.7.2012)
192η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.7.2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012
193η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27.8.2012)
194η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27.8.2012)
195η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27.8.2012)
196η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27.8.2012)
197η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27.8.2012)
198η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27.8.2012)
199η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27.8.2012)
200η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27.8.2012)
201η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27.8.2012)
202η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27.8.2012)
203η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27.8.2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
204η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.9.2012)
205η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.9.2012)
206η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.9.2012)
207η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.9.2012)
208η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.9.2012)
209η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.9.2012)
210η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.9.2012)
211η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.9.2012)
212η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.9.2012)
213η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.9.2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
214η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (28.9.2012)
215η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (28.9.2012)
216η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (28.9.2012)
217η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (28.9.2012)
218η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (28.9.2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
219η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.10.2012)
220η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.10.2012)
221η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.10.2012)
222η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.10.2012)
223η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.10.2012)
224η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.10.2012)
225η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.10.2012)
226η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.10.2012)
227η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.10.2012)
228η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.10.2012)
229η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.10.2012)
230η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.10.2012)
231η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.10.2012)
232η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.10.2012)
233η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.10.2012)
234η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (10.10.2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
235η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
236η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
237η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
238η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
239η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
240η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
241η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
242η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
243η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
244η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
245η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
246η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
247η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
248η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
249η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
250η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
251η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
252η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
253η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
254η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
255η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2013)
256η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
257η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
258η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
259η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
260η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
261η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
262η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (5.11.2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
263η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (26.11.2012)
264η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (26.11.2012)
265η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (26.11.2012)
266η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (26.11.2012)
267η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (26.11.2012)
268η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (26.11.2012)
269η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (26.11.2012)
270η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (26.11.2012)
271η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (26.11.2012)
272η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (26.11.2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
273η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.12.2012)
274η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.12.2012)
275η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.12.2012)
276η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.12.2012)
277η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (3.12.2012)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
278η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (28.12.2012)
« Προηγούμενη   1  2  3  4   Επόμενη »
  
Χρήστης: [Είσοδος]
© 2011 Δήμος Γλυφάδας - Glyfada.gr | Δήλωση Προσωπικού Απορρήτου | Όροι Χρήσης
ο ιστότοπος φιλοξενείται από το σύζευξις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Created by GLOBO Technologies S.A.