ΕπικοινωνίαΑρχικήSitemap
Η Πόλη μαςΟ Δήμαρχος Ο Δήμος
Γενικός Γραμματέας
Αντιδήμαρχοι
Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικές Παρατάξεις
Δημοτικές Επιτροπές
Αποφάσεις Οργάνων
Υπηρεσίες
Δημοτικές Επιχειρήσεις
Πολίτης και Δήμος
Υγεία
Εκπαίδευση
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Περιβάλλον
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Μαρίνες
Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Μέριμνα
Πολιτική Προστασία
Διαγωνισμοί Προκηρύξεις
Προσκλήσεις ΟργάνωνΓραφείο τύπουΚΕΠ
Επικοινωνία
 
Δήμος ΓλυφάδαςΟ ΔήμοςΑποφάσεις ΟργάνωνΑποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής2015
Είδος Απόφασης:
Αρ. Απόφασης:
Ημερομηνία από: έως:
Έτος:
Κείμενο:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
1η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
2η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
3η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
4η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
5η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
6η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ.ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
7ηΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
8η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
9η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
10η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
11η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
12η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
13η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
14η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
15η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
16η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
17η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
18η ΑΠΟΦΑΣΗ E.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
19η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
20η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
21η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
22η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
23η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
24η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
25η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
26η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
27η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
28η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
29η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
30η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
31η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
32η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (2/2/2015)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
33η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ(17/3/2015)
34ηΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
35η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
36η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
37η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
38η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
39η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
40η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
41η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ(17/3/2015)
42η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
43η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ(17/3/2015)
44η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
45η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
46η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
47η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
48η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
49η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ(17/3/2015)
50η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
51η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
52η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
53η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
54η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
55η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ(17/3/2015)
56η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17/3/2015)
57η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ. ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ(17.3.2015)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
58η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
59η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
60η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
61η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
62η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
63η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
64η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
65η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
66η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
67η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
68η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
69η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ(27/4/2015)
70η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ(27/4/2015)
71η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
72η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
73η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27.4.2015)
74η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
75η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
76η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
77η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
78η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΔΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
79η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
80η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
81η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
82η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
83η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
84η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
85η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4.2015)
86η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
87η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
88η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗς 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
89η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
90η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
91η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
92η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
93η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
94η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
95η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
96η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΖ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (27/4/2015)
 1  2  3   Επόμενη »
  
Χρήστης: [Είσοδος]
© 2011 Δήμος Γλυφάδας - Glyfada.gr | Δήλωση Προσωπικού Απορρήτου | Όροι Χρήσης
ο ιστότοπος φιλοξενείται από το σύζευξις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Created by GLOBO Technologies S.A.