ΕπικοινωνίαΑρχικήSitemap
Η Πόλη μαςΟ Δήμαρχος Ο Δήμος
Γενικός Γραμματέας
Αντιδήμαρχοι
Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικές Παρατάξεις
Δημοτικές Επιτροπές
Αποφάσεις Οργάνων
Υπηρεσίες
Δημοτικές Επιχειρήσεις
Πολίτης και Δήμος
Υγεία
Εκπαίδευση
Πολιτισμός
Αθλητισμός
Περιβάλλον
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Μαρίνες
Κοινωνική Πολιτική
Κοινωνική Μέριμνα
Πολιτική Προστασία
Διαγωνισμοί Προκηρύξεις
Προσκλήσεις ΟργάνωνΓραφείο τύπουΚΕΠ
Επικοινωνία
 
Δήμος ΓλυφάδαςΟ ΔήμοςΑποφάσεις ΟργάνωνΑποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής2016
Είδος Απόφασης:
Αρ. Απόφασης:
Ημερομηνία από: έως:
Έτος:
Κείμενο:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
1η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
2η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
3η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
4η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
4Αη ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
5η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
6η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
7η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
8η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
9η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
10η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
11η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
12η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
13η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
14η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
15η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
16η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
17η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
18η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
19η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
20η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
21η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
22η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
23η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
24η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
25η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
26η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
27η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
28η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
29η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
30η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (1.2.2016)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 7η ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
31η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
32η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
33η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
34η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
35η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
36η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
37η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
38η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
39η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
40η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
41η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
42η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
43η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
44η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
45η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
46η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
47η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
48η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
49η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
50η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
51η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
52η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
53η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
54η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
55η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
56η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (7.3.2016)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 18η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016
57η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
58η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
59η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
60η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
61η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
62η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
63η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
64η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
65η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
66η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
67η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
68η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
69η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
70η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
71η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
72η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
73η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
74η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
75η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
76η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (18.4.2016)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 17η ΜΑΪΟΥ 2016
77η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.5.2016)
78η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.5.2016)
79η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.5.2016)
80η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.5.2016)
81η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.5.2016)
82η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.5.2016)
83η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.5.2016)
84η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.5.2016)
85η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.5.2016)
86η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (17.5.2016)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ THΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ 24η Μαΐου 2016
87η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.5.2016)
88η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.5.2016)
89η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.5.2016)
90η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.5.2016)
91η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.5.2016)
92η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.5.2016)
93η ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Π.Ζ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (24.5.2016)
 1  2  3   Επόμενη »
  
Χρήστης: [Είσοδος]
© 2011 Δήμος Γλυφάδας - Glyfada.gr | Δήλωση Προσωπικού Απορρήτου | Όροι Χρήσης
ο ιστότοπος φιλοξενείται από το σύζευξις
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Created by GLOBO Technologies S.A.